Wiadomości Górowskie 43 – 28.12.2017

Wiadomości Górowskie

W grudniowym wydaniu „Wiadomości Górowskich” mówimy o:

– przyznaniu certyfikatu Produkt Warmia Mazury dla Centrum Barka,

– pierwszej wigilii miejskiej w Górowie, – pasowaniu przedszkolaków,

– warsztatach kulinarnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej,

– spotkaniach opłatkowych,

– Turnieju Siatkarskim o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej,

– nowej kaplicy w Zakładzie Karnym w Kamińsku;

Dodaj komentarz

*